ΙΟΥΝΙΟΣ HARDWARE

ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΤΩΝ

Το έτος 2017 χτίζουμε ένα νέο κτίριο εργοστασίου το οποίο είναι 2000 στρέμ μετρητές και αγοράζουμε περισσότερα μηχανήματα και εξοπλισμό τα οποία είναι πιο υγιή και αποδοτικό.


Με τη νέα σύγχρονη μονάδα η παραγωγική μας ικανότητα φτάνει τους 100 τόνους την εβδομάδα και καθιστά τον χρόνο παράδοσης μικρότερο από ό, τι πριν.


Με την εμπιστοσύνη σας θα επιτύχουμε περισσότερη επιτυχία!