ΙΟΥΝΙΟΣ HARDWARE

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

Οφείλουμε ένα κέντρο δοκιμών με πολλές δοκιμές εκ των προτέρων:


* Μηχανή δοκιμής αλατιού Σπρέι?

* Ένδειξη δοκιμής πάχους επίστρωσης.

* Δείκτης δοκιμής ροπής.

* Μηχανή δοκιμής αντοχής.


Αυτά τα εργαλεία δοκιμής θα γνωρίζαμε πολύ καλά τη λειτουργία και τη φύση των προϊόντων μας, θα καταστήσει την ποιότητα μας σταθερή και θα μπορούσαμε να έχουμε αρκετά στοιχεία για να βελτιώσουμε το υλικό και τα προϊόντα μας.


Με την εμπιστοσύνη σας θα επιτύχουμε περισσότερη επιτυχία!